CONFERINŢA NAŢIONALĂ EDUCAŢIA TIMPURIE – ABORDĂRI MODERNE ALE PROGRAMELOR ŞCOLARE
20-24.04.2016

Acest eveniment la care sunt asteptaţi să participe lideri de organizaţii judeţene, cadre didactice din învăţămantul preşcolar şi primar, reprezentanţi ai M.E.N.C.S. şi ai unor Inspectorate Şcolare este organizat de FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT şi SINDICATUL INDEPENDENT DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 4, BUCUREȘTI şi are ca scop abordarea constructivă a unor probleme importante care afectează învăţămantul preşcolar şi primar.
 
Pe parcursul celor două zile de dezbateri participanţii vor discuta, atât în sesiune plenară, cât şi în cadrul unor ateliere de lucru, o serie de probleme stringente privind educaţia, fiind o excelentă oportunitate de a schimba idei, opinii şi bune practici referitoare la teme ca:
 
  1. • Finalitățile educației timpurii. Profilul de formare al absolventului de învățământ preșcolar;
  2. • Definirea conţinuturilor programelor pentru preşcolarii între 3 – 6 ani;
  3. • Privire analitică asupra curriculumului pentru învățământ primar din perspectiva profilului absolventului de clasa a IV a.
  4. • Propuneri de îmbunătățire;
  5. • Fișa de evaluare a cadrelor didactice.