Ordonanta de urgenta Nr.21/2012 modificare si completare LEN format .html

Ordin Nr.4613/2012 modificare metodologie evaluare anuala format .html

Ordin Nr.4171/2012 calendar selectie corp national experti, sesiunea a 2 a format .html

Ordin Nr.4121/2012 calendar activitati echivalare ECTS-SECT seria a 2 a format .html

Ordin Nr.4111/2012 modificare Metodologie echivalare ECTS-SECT format .html

Ordin Nr.3794/2012 structura anului scolar 2012-2013 format .html

Ordin 3202/2012 aprobare Centralizator 2012 format .pdf

Ordin 3841/2012 Conditii din 2012 privind organizarea masterului didactic format .html

Metodologie din 2011 mobilitate personal didactic cu modificari si completari format .html

Lege Nr.84/2012 masuri privind veniturile salariale format .html

Ordin MECTS nr.6563/2011 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurtă durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar,aprobata prin Ordinul MECTS nr.5.553/2011, sesiunea 2012,si a Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare,institutori/institutoare,invatatori/invatatoare, maistru-instructor,antrenor,in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul preşcolar,profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, aprobata prin Ordinul MECTS nr.5.484/2011, sesiunea 2012 format .pdf

Ordin MECTS nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar 6143/2011
format .pdf

Ordin MECTS nr.6551/2011 privind documentele scolare si universitare oficiale care se intocmesc numai in limba romana
format .pdf

1 2