International

STIRI

ACTIVITATI

Programul Erasmus+ şi Programul Erasmus 2020 - 2017

Pe 30 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea de instituire a programului "Erasmus: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport" și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

Abordarea graduală și includerea în şcoală a unui curriculum echilibrat pentru elevii cu nevoi educaționale speciale - MAGIC SENS

Conceptul acestui proiect se bazează pe "Pilonul European al Drepturilor Sociale", care precizează că fiecare are dreptul la educație, formare și învățare continuă de calitate și incluzivă pentru a-și menține și dobândi competențe care să le permită să participe pe deplin la societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă.

Strategia Europeană Post - 2020 pentru educaţie

Cu ocazia primului Summit European pentru Educaţie: “Să creăm fundamentele unui Spaţiu European al Educaţiei - pentru o educaţie bazată pe inovaţie, incluziune şi valori” organizat de Comisia Europeană pe 25.01.2018 la Bruxelles, Comitetul Sindical European pentru Educaţie (ETUCE) a salutat faptul că se pune un accent foarte puternic pe o abordare strategică privind educaţia.

Audiere publică și conferință: Cum putem îmbunătăți educația în Europa dacă profesorii nu reprezintă o prioritate pentru Guverne ?

Pe 19 septembrie, între orele 9:00 și 13:00, ETUCE a organizat o audiere publică cu tema "Sprijinirea cadrelor didactice în spațiul educațional european 2025: Rolul sindicatelor din educație în satisfacerea nevoilor profesionale ale cadrelor didactice" care a avut loc în incinta Sediului Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor din Bruxelles.

Raport PISA: intervenția timpurie este crucială pentru educația echitabilă

OECD a lansat ultimul său raport intitulat „PISA: Echitatea în Educaţie – Să rupem barierele în ceea priveşte mobilitatea socială” . Acest raport pune în lumină discrepanța dintre elevii care beneficiază de avantaje și cei defavorizați în sistemele educaționale din 72 țări, inclusiv toate cele 36 de țări ale OECD și 36 de țări partenere.

Participarea FSLI în calitate de reprezentant al tuturor federaţiilor sindicale din România la Comitetul ETUCE

În perioada 8 - 9 octombrie 2018, Comitetul ETUCE, reprezentând sindicatele europene din domeniul educației, s-a reunit la Bruxelles pentru a discuta chestiuni de guvernare internă și de politică sindicală.

Bullying

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care interzice comportamentele care constau în violenţa psihologică - bullying - în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale

Sindicatele din educație promovează egalitatea de gen în și prin educație

Abordarea tuturor aspectelor legate de egalitatea de șanse între femei și bărbați în învățământ și profesia de profesor este esențială, în special din perspectiva promovarii egalității de gen prin dialogul social și negocierea colectivă, cu accent pe creșterea salariilor și pe condițiile decente de muncă, au concluzionat participanții la Conferința ETUCE din 7-8 mai 2018 (Baku, Azerbaijan).