Rolul leadershipului in managementul organizatiei

Managementul calitatii in educatie pentru obtinerea performantei in invatamantul preuniversitar

Grupul-tinta: personal didactic de predare/personal de conducere, de îndrumare şi de control
Grupul-tinta: personal didactic de predare/personal de conducere, de îndrumare şi de control

Managementul educatiei pentru timpul liber

Managementul protectiei datelor cu caracter personal

Grupul-tinta: personal didactic de predare/personal de conducere, de îndrumare şi de control
Grupul-tinta: personal didactic de predare/personal didactic auxiliar/personal de conducere, de îndrumare şi de control

OMEN Nr.3937/19.04.2019 privind acreditarea programelor de formare