1

SUNTEM CEA MAI MARE FEDERAŢIE SINDICALĂ DIN ROMÂNIA

150526

MEMBRI
51.14

% DIN ANGAJAŢII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SUNT AFILIAŢI F.S.L.I.
Membrii F.S.L.I. sunt:
  • Profesori pentru învăţământul preşcolar
  • Profesori pentru învăţământul primar
  • Profesori pentru învăţământul gimnazial, liceeal, profesional şi tehnic
  • Personal didactic auxiliar si nedidactic
  • Consilieri şcolari
  • Logopezi
  • Metodişti şi alţi angajaţi C.C.D.
Back to top of page