PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind eliberarea Atestatelor de formare continuă a personalului didactic,
pentru programul de formare acreditat Profesor în online

În conformitate cu prevederile OMECS nr. 5481/2015, Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continua a personal didactic, Atestatele de formare continuă a personalului didactic pentru programul de formare continua Profesor în online, se eliberează, după cum urmează:

I. Titularului, cu ridicare de la sediul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ din
Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.32, cu o programare prealabilă cu cel puțin 48 de
ore înainte, accesând linkul https://forms.gle/HyLa4RPoguJeAhQq8

Atestatele se eliberează în fiecare zi de marți, miercuri, joi a săptâmânii, în intervalul orar 12.00-15.00, pe baza programării realizate și confirmate, dupa verificarea datelor inscrise in atestat, pe baza prezentarii documentului de identitate.

II. Imputernicitului, prin desemnarea coordonatorului regional/ liderului de sindicat județean/ sector și cu o programare prealabilă cu cel puțin 48 de ore înainte prin accesarea link-ului https://forms.gle/6VYsb8Hk563DZy1b6

În această situație odată cu programarea pe link-ul mai sus- menționat se vor încărca
următoarele documente:

1. Imputernicirea titularului, conform modelului care se poate descărca de pe același link;

2. Copia cărții de identitatea a titularului.

Atestatele se eliberează împuternicitului pe baza programării realizate și confirmate, dupa verificarea datelor inscrise in atestat, pe baza documentelor încărcate. Împuternicitul semnează pentru primire, în clar, în registrul unic.

Notă: Eliberarea Atestatelor titularului/împuternicitului de la sediul FSLI se realizeaza doar pe baza unei programări realizate cu cel putin 48 de ore înainte și confirmate.

Back to top of page