PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

privind eliberarea Atestatelor de formare continuă a personalului didactic,

pentru programele de formare acreditate, absolvite în perioada septembrie 2020-august 2022

„Managmentul calităţii educaţiei pentru obţinerea performanţei în învăţământul preuniversitar”

„Managementul protecţiei datelor cu caracter personal”

„Rolul leadershipului în managementul organizaţiei

Dialog social și negociere colectivă- instrumente pentru dezvoltare sustenabilă în educație

Lectia în online

Managementul educației pentru timpul liber

Managementul stresului in școală

 

În conformitate cu prevederile OMECS nr. 5481/2015, Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continua a personalului didactic, Atestatele de formare continuă a personalului didactic pentru programele de formare acreditate, absolvite în perioada septembrie 2020-august 2022, se eliberează, după cum urmează:

Titularului, cu ridicare de la sediul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ din Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.32, cu o programare prealabilă cu cel puțin 48 de ore înainte, accesând linkul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi5GC_oeCbRn8C7R6XPO7GTmyv6FWoHNFhRwe9dEvrb6BvPg/viewform

Atestatele se eliberează în fiecare zi de marți, miercuri, joi a săptâmânii, în intervalul orar 10.00-14.00, incepând cu data 4 septembrie 2023 pe baza programării realizate și confirmate, dupa verificarea datelor inscrise in atestat, pe baza prezentarii documentului de identitate.

Imputernicitului, prin desemnarea coordonatorului regional/ liderului de sindicat județean/ sector și cu o programare prealabilă cu cel puțin 48 de ore înainte prin accesarea link-ului: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfPEWNEkRKLybOm2Mcam5tHiaLbtITelrUo_hyX7adQNRA4w/viewform

În această situație odată cu programarea pe link-ul mai sus- menționat se vor încărca următoarele documente:

  1. Imputernicirea titularului, conform modelului care se poate descărca de pe același link;
  2. Copia cărții de identitatea a titularului.

Atestatele se eliberează împuternicitului pe baza programării realizate și confirmate, dupa verificarea datelor inscrise in atestat, pe baza documentelor încărcate. Împuternicitul semnează pentru primire, în clar, în registrul unic.

Back to top of page