Vicepreședinte FSLI

GEORGE PURCARU

Principalele atribuţii ale Vicepreşedintelui F.S.L.I. sunt:

a)  coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de politici şi de strategii pe termen scurt, mediu şi lung ale federaţiei şi le supune aprobării Biroului Operativ şi Colegiului Naţional al Liderilor F.S.L.I.

b) asigură legătura permanentă cu organizaţiile sindicale afiliate și oferă consiliere și suport, în vederea dezvoltării instituționale a acestora;

c)  îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul Operativ, de Colegiul Naţional al Liderilor, precum şi atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al federaţiei.

Back to top of page