F.S.L.I. ARE REPREZENTANŢI ÎN STRUCRURILE TRI-și BI-PARTITE, PRECUM ȘI ÎN ORGANISME ȘI GRUPURI DE LUCRU

 

Reprezentanții F.S.L.I. în structurile tri- şi bi-partite

 1. Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social
 2. Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației
 3. Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Finanțelor Publice
 4. Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
 5. Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 6. Consiliul Economic și Social
 7. Comisia paritară de la nivelul Ministerului Educației

Reprezentanții F.S.L.I. în organisme și grupuri de lucru

 1. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar
 2. Colegiul Central de Disciplină al M.E.N.
 3. Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar
 4. Grupurile de lucru din cadrul Proiectului România Educată
 • Grupul 1: Cariera didactică
 • Grupul 2: Echitatea sistemului educaţional
 • Grupul 3: Profesionalizarea managementului educațional
 • Grupul 4: Un învățământ profesional și tehnic de calitate
 • Grupul 6: O educație timpurie accesibilă tuturor
 • Grupul 7: Evaluarea elevilor şi studenţilor
 1. Comitetul de Monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență

F.S.L.I. este afliat la:

CONFEDERAŢIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA – CSDR

COMITETUL SINDICAL EUROPEAN PENTRU EDUCAŢIE – ETUCE

www.csee-etuce.org

ETUCE este organizaţia regională a Internaţionalei Educaţiei reprezentând 132 de sindicate din educaţie din Europa şi 11 milioane de membri, profesori şi angajaţi din educaţie. ETUCE este partener social european şi membru al Confederaţiei Europene a Sindicatelor.

INTERNAŢIONALA EDUCAŢIEI – E.I.

www.ei-ie.org

Education International este organizaţia globală a tuturor angajaţilor din educaţie. Este o organizaţie care reuneşte 400 de sindicate din educaţie din peste 170 ţări şi terirorii şi reprezintă 30 de milioane de profesori şi angajati din educaţie şi cercetare.

Back to top of page